Om SMT Bygg & Tak

För att kunna ge den optimala kvalitet på arbetet har vi personal & underentreprenörer som enbart jobbar i sitt respektive områden där de har både kunskap & yrkeserfarenhet.

Affärsidé
Genom att sätta kunden i fokus och erbjuda våra kunder kvalitativa lösningar inom byggsektorn, engagemang, kompetent personal, öppenhet och lyhördhet skall SMT Bygg & Tak vara en av de starkaste aktörerna i Stockholmsregionen.

Vision

SMT Bygg & Tak skall expandera men samtidigt bibehålla dagens lönsamhet, det mindre företagets fördelar och fortfarande vara personligt för våra beställare.

Mål

Vårt mål är att växa genom att ta marknadsdandelar och att hitta fler personer som kan komplettera företaget och fortsätta utveckla SMT Bygg & Tak och vår positiva laganda.

Slutsats:

• Personligt engagemang som värnar om kunder och projekt.
• Trivsel på jobbet genom korta beslutsvägar & gott samarbete med
arbetskamrater, kunder och leverantörer.
• Bred kompetens att driva projekt, där medarbetare stimuleras till utveckling.