SMT Bygg & Tak är ett byggföretag som startades 2007 och 2012 ombildades företaget till aktiebolag. Vi är ett modernt företag med höga krav på kvalitet samt nöjda kunder. Våra kunder är privatpersoner och mindre fastighetsägare i Storstockholm.

Vi bygger också upplevelser och förtroende, starka band till våra kunder och vinnande team av våra medarbetare. Hos oss tar varje individ ansvar och gör sitt yttersta i varje moment. Det ger oss en särställning på marknaden och gör att vi får många nöjda kunder.

Vår specialitet – Byggservice & Fastighetsunderhåll
Vi jobbar också som underleverantörer inom byggservice till andra byggföretag i Stockholm. Vi är ett litet och flexibelt företag med stor erfarenhet av att arbeta i team med andra entreprenörer för att tillgodose alla upptänkliga behov av ny- eller ombyggnation.

På en marknad präglad av osäkerhet är SMT Bygg den trygga partnern vid utförande av ROT-arbeten (renovering, om- och tillbyggnad). Våra projektledare hjälper dig att hitta rätt från början i ditt byggprojekt och våra egna hantverkare ser till att arbetet blir utfört enligt högsta standard.

Vårt mål – Nöjda kunder!
Vi är starka inom snickeri & bygg och har lång erfarenhet av exempelvis måleri, takbyte och renoveringar invändigt. Läs mer på vår hemsida om vårt erbjudande och hur vi kan hjälpa dig. Du kan också se referensbilder på vad vi gjort tidigare.

Kontakta oss för att se hur vi kan hjälpa dig!

Våra tjänster

  • Tak

    Vi står för prisvärd, säker takläggning med garanti i hela Storstockholm.

  • Snickeri & bygg

    Vi hjälper er med hela processen från vision till färdigt resultat.

  • Måleri

    Vi är starka på fasadmålning och även invändigt tex lägenhetsmålning.