Vi behöver alla tak över huvudet. Taket är den viktigaste delen i husets skydd mot klimatpåverkan. Idag har vi stora krav på ett bra tak och takavvattning. Yttertaket ska täta mot vind, vatten, snö och kyla.

Vi står för prisvärd, säker takläggning med garanti i hela Storstockholm. Vi ger alltid fast pris på våra jobb!

Vi har långt erfarenhet av tak och vet att tak är olika, så även tycke och smak. Vi kan därför erbjuda olika lösningar anpassade till enskilda objekt.

Våra kompetenser inom tak

  • Papptak. På låglutande tak gäller takpapp, vi har kompetensen och ger garanti på jobbet.
  • Tegeltak. Nyläggning & omläggningar av tak: Lertegel, betongpannor och glaserat.
  • Plåttak. Plåtarbeten på tak och fasad, exempelvis rännor & rör, skorstensinklädnader, stosar m.m.
  • Takmålning. Med rätt takmålning förlänger du livslängden 10–20 år beroende på förutsättningarna.
  • Taksäkerhet. Exempelvis takbryggor, snörasskydd och stegsäkringar. Här ingår även säker åtkomst för sotare.
  • Takavvattning. Väl fungerande avvattning är en viktig faktor för täta tak och lång livslängd.

Referenser på takjobb

Tak

  • Tak
  • Tak
  • Tak
  • Tak

Se fler referensbilder »